تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

خرید و دانلود سیصد سوال چهار گزینه ای با موضوع تاریخشناسه محصول: 684930
موجود

خرید و دانلود سیصد سوال چهار گزینه ای با موضوع تاریخ

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 70000تومان

برچسب ها :

خرید و دانلود سیصد سوال چهار گزینه ای با موضوع تاریخ

خرید و دانلود سیصد سوال چهار گزینه ای با موضوع تاریخ

فایل: اکسل

تعداد سوال ها: ۳۰۰ سوال

مناسب جهت بازی های اندروید و...

 

در تاریخ ادبیات کشورمان پدر شعر فارسی  کیست؟رودکیفردوسیسعدیحافظ1دومین نخست وزیر ایران پس از انقلاب 57 چه کسی بود؟شهید رجاییشهید مطهریشهید باهنرشهید بهشتی3پژوهشگران معتقد هستند مخترع كدام گزينه زير ايرانيان بودند؟چرخخطسفالقطب نما۳بنیانگار سلسله ی ساسانی که بود؟ساساناردشیر بابکانکوروشداریوش2ارگ کریم خان از آثار تاریخی کدام دوره می باشد؟افشاریهزندیهقاجارپهلوی2عهدنامه ی ترکمن چای در زمان چه کسی به ایران تحمیل شد؟ناصرالدین شاهمحمد علی شاهاحمد شاهفتحعلی شاه4قیام کدام ولیعهد فتحعلی شاه به دلیل خیانت اطرافیان به جایی نرسید؟کامران میرزاعباس میرزامحمد میرزاعین الدوله2زيگورات چغازنبيل در کدام شهر مي باشد؟شوششوشتربندر عباسزابل1در کدام نبرد پیامبر (ص) با رومیان نبرد کرد؟خندقاحدجملتبوک4نام فرستاده امام حسین به کوفه چه بود؟مختار ثقفیمسلم بن عقیلهانیسلیمان2

خرید و دانلود سیصد سوال چهار گزینه ای با موضوع موسیقیشناسه محصول: 684937
موجود

خرید و دانلود سیصد سوال چهار گزینه ای با موضوع موسیقی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 70000تومان

برچسب ها :

خرید و دانلود سیصد سوال چهار گزینه ای با موضوع موسیقی

خرید و دانلود سیصد سوال چهار گزینه ای با موضوع موسیقی

فایل: اکسل

تعداد سوال ها: ۳۰۰ سوال

مناسب جهت بازی های اندروید و...

 

اثر «مکر شیطان»، که به حادثه ۱۱ سپتامبر پرداخته است، از اثار کیست؟ فرزاد فرزینحامد زمانیبابک جهانبخشسرلک2تیتراژ کدام سریال اثر احسان خواجه امیری نیست؟پول کثیفزیرزمیناز نفس افتادهمدار صفر درجه4آلبوم تا نفس هست اثر کیست؟شهرام شکوهیبهنام بانیحامد هیرادسرلک1تک آهنگ "آوازم را میرقصیدی" اثر کدام گروه موسیقی ست؟ گروه پالتگروه رستاکگروه دالگروه چارتار3خواننده تیتراژ سریال پژمان (آخر قصه) کیست؟ علی زندوکیلیمحسن یگانهمحسن چاوشیمحمد علیزاده1موسیقی فیلم در چشم باد اثر کیست؟آریا عظیمی نژادحسین علیزادهمحمد رضا درویشیپرویز مشکاتیان2

خرید و دانلود (Studies in Continental thought) Lawlor, Leonard-Early twentieth-century Continental philosophy-Indiana University Press (2012)شناسه محصول: 510644
موجود

خرید و دانلود (Studies in Continental thought) Lawlor, Leonard-Early twentieth-century Continental philosophy-Indiana University Press (2012)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2960تومان

برچسب ها :

خرید و دانلود (Studies in Continental thought) Lawlor, Leonard-Early twentieth-century Continental philosophy-Indiana University Press (2012)

خرید و دانلود (Studies in Continental thought) Lawlor, Leonard-Early twentieth-century Continental philosophy-Indiana University Press (2012)

(Studies in Continental thought) -

 

Early twentieth-century Continental philosophy

 

Lawlor, Leonard-

Indiana University Press
(2012)

page:296

format:pdfamazon link:

https://www.amazon.com/Twentieth-Century-Continental-Philosophy-Studies-Thought/dp/0253223725


خرید و دانلود جزوه تحلیل فلسفی استاد ملکیانشناسه محصول: 509812
موجود

خرید و دانلود جزوه تحلیل فلسفی استاد ملکیان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2999تومان

برچسب ها :

خرید و دانلود جزوه تحلیل فلسفی استاد ملکیان

خرید و دانلود جزوه تحلیل فلسفی استاد ملکیان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:۲۶۴

 

عنوان جزوه:

تحلیل فلسفی

 

 

 

 

 

استاد مصطفی ملکیان

 

سال تدریس: 89-1388


فهرست

ﺟﻠﺴﻪ اول. 20

ﺳﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ.. 20

ﻣﻘﺎم اول) ﮔﺰارش description. 20

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﺎ 20

اﯾﻀﺎح ﻣﺪﻋﺎ 20

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ادﻟﻪ ﻣﺪﻋﺎ 21

ﻣﻘﺎم دوم) ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ analysis 21

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ... 21

ﻣﻘﺎم ﺳﻮم) ﻧﻘﺪ critique. 22

ﻧﻘﺪ دروﻧﯽ.. 22

ﻧﻘﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ.. 23

جلسه دوم. 27

ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎره ﮐﻠﻤﻪ «واژﮔﺎن». 27

اﻗﺴﺎم نه‌گانه ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ.. 27

ﮔﺰارش... 30

ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﻋﺎ (اﻧﻮاع گزاره‌ها) 30

ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ. 30

ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ارزش... 32

جلسه ﺳﻮم. 35

ﺟﺎﯾﮕﺎه گزاره‌های دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ.. 35

ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﮔﺰاره 36

اﯾﻀﺎح ﻣﺪﻋﺎ 36

اﺑﻬﺎم در ﻣﻔﺮدات ﺟﻤﻠﻪ. 36

اﺑﻬﺎم در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻠﻪ. 37

اﺑﻬﺎم در اشاره‌گرهای (indexical ﻫﺎی) ﺟﻤﻠﻪ. 37

ﺳﻪ ﮐﺎر در رﻓﻊ اﺑﻬﺎم. 38

رﻓﻊ اﺑﻬﺎم. 38

رﻓﻊ اﯾﻬﺎم. 38

رﻓﻊ ﻏﻤﻮض.. 39

جلسه ﭼﻬﺎرم. 41

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ. 41

ﻣﻼك ﺗﻘﺴﯿﻢ گزاره‌های ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ارزش و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﺮﺳﺶ: 41

ﻣﻮﺿﻮع گزاره‌های ﻣﻨﻄﻘﯽ.. 41

ﻣﻼك ﺗﻘﺴﯿﻢ گزاره‌های اﺧﻼﻗﯽ و دو ﻣﻌﻨﺎی ارزش... 42

اﻗﺴﺎم گزاره‌های ﻣﻨﻄﻘﯽ.. 42

اشاره‌گرهای ﻣﺤﺬوف در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ.. 43

مهم‌ترین ﻣﻮارد اﯾﻬﺎم. 45

ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن اﻓﻌﺎل دال ﺑﺮ واﻗﻊ و اﻓﻌﺎل دال ﺑﺮ ﺗﻠﻘﯽ.. 45

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﯿﻔﯽ.. 49

گزاره‌های دال ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل (در ﻣﻘﺎﺑﻞ دال ﺑﺮ ﻗﻄﻊ) 49

جلسه پنجم. 50

پرسش و پاسخ. 50

ﻣﻮﺿﻮع گزاره‌های اﻗﺘﺼﺎدی.. 50

ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ.. 50

ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در باب وﺣﺪات هشت‌گانه ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻀﺎد 52

ﺻﻨﺎﯾﻊ ادﺑﯽ.. 53

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ. 57

دو ﺳﺒﮏ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ.. 57

جلسه ﺷﺸﻢ. 58

ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ. 58

ﺗﺤﻠﯿﻞ. 58

ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻧﻈﺮ دﮐﺎرت. 58

ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮر 59

ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ.. 60

‫‫‫‫جلسه هفتم. 64

‫انواع پیش‌فرض‌های چهارگانه ‪Analystic Thinking. 64

‫ادامه‌ی سخن در الزامات تحلیل فلسفی.. 64

‫کشف و بررسی پیش‌فرض‌های سخن. 64

‫بیان انواع پیش‌فرض.. 64

‫مقدمه‌ای در بیان انواع پیش‌فرض.. 64

‫تحلیل فعل سخن گفتن و نوشتن. 64

‫مثالی از تفکیک هدف و نتیجه. 66

‫‪ Actنتیجه فعل گفتاری.. 67

‫اقسام ‪ Illocutionary Act 67

‫1- اخباری.. 67

‫2- تحریکی.. 68

‫3- التزامی.. 68

‫4- وصف‌الحالی.. 68

‫جلوگیری از خلط میان اخباری و وصف‌الحالی.. 68

‫5- ایجادی.. 69

‫نسبت اقسام پنج‌گانه‌ی ‪ Illocutionary Actبا صدق و کذب. 69

‫فرق بحث صدق و صداقت.. 70

‫بی‌معنایی صداقت و عدم صداقت درباره‌ی قسم پنجم (ایجادی) 71

‫پیش‌فرض‌های سخن. 72

‫1- پیش‌فرض‌های مربوط به علم مخاطب.. 73

‫جلسه هشتم. 78

‫مروری بر مباحث جلسه‌ی پیشین. 78

‫اقسام پیش‌فرض‌های ‪Perlocutionary act 79

‫1- پیش‌فرض‌های افعال اخباری.. 79

‫1- پیش‌فرض‌های مابعدالطبیعی.. 79

‫برخی پیش‌فرض‌های هستی شناسانه و عدم بررسی آن‌ها در بحث حاضر ‫ 79

‫پیش‌فرض‌های هستی شناختی موردبحث.. 80

‫بحث پیش‌فرض در لسان قدما 80

‫2- پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی.. 81

‫3- پیش‌فرض‌های فلسفه‌ی منطقی.. 81

‫برخی نکات درباره‌ی کشف پیش‌فرض‌های سخن: 82

‫1- رابطه‌ی مستقیم بین قدرت تفکر و قدرت کشف پیش‌فرض‌های سخن. 82

‫‫2- فهرست برخی پیش‌فرض‌های دیگر سخن. 82

‫3- ضروری بودن سه پیش‌فرض اولیه در هر سخنی.. 82

‫2- پیش‌فرض‌های افعال تحریکی.. 83

‫نبود پیش‌فرض‌های فلسفی منطقی در جملات تحریکی.. 84

‫پیش‌فرض‌های جهان شناختی در افعال تحریکی.. 84

‫تفاوت پیش‌فرض‌های ‪ ontologicaو ‪cosmological 84

‫پیش‌فرض‌های انسان‌شناختی در احکام تاریخی.. 85

‫‫برخی پیش‌فرض‌های دیگر در افعال تحریکی.. 85

‫پیش‌فرض‌های ارزش شناختی در افعال تحریکی.. 85

‫پیش‌فرض‌های وظیفه شناختی در افعال تحریکی.. 86

‫بیان تفاوت میان ارزش و وظیفه. 86

اقسام ارزش... 86

‫ارزش‌های زیباشناختی.. 86

‫ارزش‌های حقوقی.. 87

‫ارزش‌های اخلاقی.. 87

‫ارزش‌های دینی و مذهبی.. 87

‫ارزش‌های اقتصادی.. 87

‫ارزش‌های معرفت‌شناختی.. 88

‫ارزش‌های منطقی.. 88

‫بازگشت به بیان تفاوت ارزش و وظیفه. 88

‫3- پیش‌فرض‌های افعال التزامی.. 89

‫4- پیش‌فرض‌های افعال وصف‌الحالی.. 89

‫‫5- پیش‌فرض‌های افعال ایجادی.. 90

‫پیش‌فرض‌های روان‌شناختی در افعال ایجادی.. 90

‫تفاوت میان پیش‌فرض‌های سخن و لوازم سخن. 91

‫پرسش و پاسخ. 91

‫تفکیک مقام ‪ semanticاز ‪pragmatics 91

‫معرفی منابعی درباره‌ی انواع تئوری‌های صدق.. 93

‫نسبت میان واقعیت‌های نهادی و افعال ایجادی.. 93

‫جلسه نهم. 94

‫مروری بر مباحث پیشین. 94

‫تقسیمات ‪ Perlocutionary act 94

‫1- تأثیر بر باورها و دانش‌ها 94

‫2- تأثیر بر عواطف، احساسات و هیجانات. 94

‫3- تأثیر بر اراده‌ها و خواست‌ها 95

‫4 تأثیر بر گفتار 95

‫5- تأثیر بر کردار 95

نقص کار آلستون و سرل در Perlocutionary act ‪  ‫ 95

‫پیش‌فرض نداشتن ‪ Perlocutionary actاز وجهی دیگر 95

‫لوازم سخن. 96

‫تقسیم‌بندی اول در باب لوازم سخن. 96

‫1- لوازم منطقی یک سخن. 96

‫2- لوازم معرفتی یک سخن. 96

‫تفاوت لوازم منطقی و اپیستمیک.. 97

‫تقسیم‌بندی دوم لوازم. 97

‫تفکیک لوازم عام و خاص.. 97

‫دلایل توجه به لوازم سخن. 98

‫1- توجه دادن گوینده به لوازم سخنش... 98

‫2- نشان دادن تالی فاسد سخن گوینده یا نویسنده 98

‫3- نشان دادن ناسازگاری سخن فعلی گوینده یا نویسنده با سخنان پیشینش... 98

‫4- نشان دادن ناسازگاری نظام اندیشه‌ای گوینده یا نویسنده 99

‫5- کمک فکری به گوینده یا نویسنده 99

‫* مرحله‌ی سوم. 99

‫مرحله‌ی نقد سخن. 99

‫1- مراد از نقد. 100

‫2- انواع نقد. 100

‫1- نقد درونی.. 100

‫2- نقد بیرونی.. 100

‫کارکرد هرکدام از انواع نقد. 100

‫حوزه‌ی استفاده از هرکدام از انواع نقد. 101

‫موارد انحصار نقد در نقد درونی.. 101

‫‫مراد از واقعیت در نقد بیرونی.. 102

‫پرسش و پاسخ. 102

‫اقسام خردتر پیش‌فرض‌های بیان شده 102

‫تکمیل کار فیلسوفان زبانی در ناحیه‌ی اقسام ‪ Perlocutionary act 102

‫جلسه دهم. 104

‫نقد درونی.. 104

‫نقد بیرونی و نسبت آن با مسئله‌ی صدق.. 104

‫‫تفاوت نقد درونی و بیرونی.. 104

‫مشکل اول نقد بیرونی.. 105

‫تقسیم‌بندی واقعیات به واقعیات دال و واقعیات غیر دال. 105

‫برخی نکات در تقسیم موجودات به متن و غیر متن. 106

‫نکته اول: نسبی بودنِ واقعیاتِ دال و غیر دال. 106

‫نکته‎ی دوم: تفاوت مصادیقِ دال‌ها و غیر دال‌ها در نسبت با افراد مختلف.. 107

‫ ‫بررسی اجمالی نظریه‌ی قائلان به دال بودن تمامی امور 107

‫نکته‌ی سوم: مراد از غیر در دلالت.. 108

‫مصادیق غیر در نظر قائلان به دال بودن تمامی اشیاء 108

‫1- امور ماوراء طبیعی.. 108

‫الف) دلالت بر وجود خداوند. 108

‫ب) دلالت بر صفات خداوند. 108

‫2- امور طبیعی.. 109

‫تفکیک میان مصادیق مختلف واقع‌های متنی و غیر متنی.. 110

‫مصادیق مختلف واقع‌های متنی.. 111

‫شاخه‌های علوم تاریخی.. 111

‫شناخت اجمالی علومی که به بررسی متون می‌پردازند. 111

‫1- نشانه‎شناسی (‪)Semiology. 111

‫شاخه‌های نشانه‎شناسی.. 112

‫شاخه‌های زبانشناسی.. 112

‫نحوشناسی.. 112

‫معناشناسی.. 112

‫کاربردشناسی.. 112

‫هرمنوتیک و نسبت آن با زبان‌شناسی.. 113

‫تفاوت هرمنوتیک فلسفی و زبانی.. 114

‫تفاوت فهم واقع و علم به واقع و نسبت هرمنوتیک و اپیستمولوژی.. 114

‫بازگشت به بحث مشکلات نقد بیرونی.. 115

‫مشکل دوم نقد بیرونی.. 115

‫نفی راه‌یابی معرفتی به واقع. 115

‫بیان کانت از نفی راه‌یابی به واقع. 116

‫جلسه یازدهم. 118

‫مرور مباحث پیشین. 118

‫نقد درونی.. 118

‫نقد بیرونی.. 118

‫*مشکلات نقد بیرونی.. 118

‫مشکل اول: تنوع واقعیات. 118

‫مشکل دوم: عدم دسترسی به واقعیات. 118

‫*راه‌حل‌های رفع این دو مشکل. 119

‫راه‎حل مشکل اول. 119

‫1- مشکلات واقعیت‎هایی که از مقوله متن‌اند. 119

‫الف) مشکلات عام. 119

‫1- مشکل راه‌یابی به اراده‌ی گوینده یا نویسنده برای احتراز از سوءتفاهم. 120

‫تعریف تفاهم و سوءتفاهم. 120

‫علت عدم راه‌یابی به اراده‌ی گوینده یا نویسنده 120

‫ضرورت نحوشناسی، معناشناسی و کاربردشناسی.. 121

‫نحوشناسی.. 121

‫مشکل نحوشناسی.. 122

‫تغییر ساختار نحوی زبان در گذر زمان. 122

‫تأثیر روحیه قومی بر تغییر ساختار نحوی.. 122

‫مؤیدات این تأثیر در روایات. 122

‫‫‫مؤیداتی بر این تأثیر در زبان انگلیسی.. 124

‫روحیه عرب‌زبان‌ها در حال حاضر 125

‫معرفی چند کتاب در این پیرامون. 125

‫‫معناشناسی.. 126

‫مشکلات معناشناسی.. 126

‫مشکل اول: ایهام، ابهام و غموض.. 126

‫مشکل دوم: تطورات معنایی در گذر زمان. 126

‫معنای رابطه در ترجمه آیه. 127

‫مشکل سوم: اشتراک لفظی.. 128

‫مشکل چهارم: معنای اصطلاحی لفظ. 128

‫اهمیت زمینه در مصداق داری مفاهیم. 128

‫تفاوت دقت در مقام‌های مختلف.. 129

‫‫‫کاربردشناسی.. 130

‫قرائن حالیه. 131

‫قرائن مقالیه. 131

‫تفاوت قرائن حالیه و قرائن مقالیه. 131

‫‫مشکل هرمنوتیک: تعدد تفاسیر 132

‫راه‎حل اول: نسبی‌گرایی تفسیری.. 132

‫راه‎حل دوم: شکاکیت تفسیری.. 132

‫راه‌حل سوم: واقع‌گرایی هرمنوتیکی.. 133

‫پرسش و پاسخ. 134

‫جلسه دوازدهم. 135

‫بحث دلالت.. 135

‫تقسیم‌بندی منطقیون قدیم از انواع دلالت.. 135

‫دلالت وضعی.. 135

‫دلالت طبعی.. 135

‫دلالت عقلی.. 135

‫اشکال عمده‌ی تقسیم‌بندی قدما 136

‫تقسیم‌بندی منطقیون جدید از دلالت.. 136

‫دلالت منطقی.. 136

‫دلالت معرفت‌شناختی.. 136

‫دلالت وجود شناختی.. 137

‫تفاوت سه قسم دلالت در تقسیم دوم. 137

‫مقایسه‌ی تقسیم اول دلالت با تقسیم دوم. 137

‫بررسی قول کسانی که تمام جهان را دال می‌داند. 137

‫بررسی نوع دلالت در دلالت‌های اعتباری.. 138

‫بررسی مشکلات فهم معنای متون. 138

‫مشکلات خاص متون مقدس با نظر ویژه به قرآن. 139

‫1. مشکل تفاوت ماهوی سخن خدا با سخن انسان. 139

‫2. تقدیم و تأخیر محتوایی در تدوین و آثار آن. 139

‫1) ناسخ و منسوخ. 139

‫2) فهم معنای یک گزاره 140

‫3) مشکل استعمال الفاظ و تغییر معنایی آن‌ها 140

‫*برخی نمونه‌ها از قرآن. 141

‫مؤمن. 141

‫فهرست موارد دیگر 143

‫5 و 4) عموم و خصوص و مطلق و مقید. 143

‫6) معنای لغوی و اصطلاحی.. 143

‫7) اشتراک لفظی.. 143

‫8) ضمایر (‪ indexicalها) 144

‫9) احکام فقهی و اخلاقی.. 144

‫10) تطورات اندیشگی.. 144

‫نمونه‌هایی از تطورات اندیشگی در قرآن. 145

‫در بحث معاد 145

‫در احکام فقهی.. 145

‫11) تفکیک فرآیند و فرآورده 146

‫12) مشارالیه‎های مفاهیم غیر ‪indexical 146

‫‫بررسی کتب مقدس دیگر 146

‫پرسش و پاسخ. 147

‫معرفی منبعی درباره‌ی تحلیل گزاره‌ها 147

جلسه سیزدهم. 148

‫تفاوت دلالت و حکایت.. 148

‫‫تباین مفهومی و تصادق مصداقی حکایت و دلالت.. 149

‫مشکلات فهم قرآن. 150

‫امثله‌ای در فهم اشتباه احادیث.. 150

‫تفاوت مدعیات متنی و غیر متنی.. 151

‫امکان یا امتناع دسترسی به واقع. 152

‫سخن کانت در پیرامون دسترسی به واقع. 153

‫کل بشر با مشکل کانت مواجه‌اند. 153

‫جلسه چهاردهم. 155

‫مشکل عدم دسترسی به واقع در نقد بیرونی.. 155

‫عقل برده احساسات. 155

‫کار عقل دلیل‌تراشی است نه استدلال. 156

‫‫جهات قوت و ضعف عقل. 156

‫دلایل هیوم جهت اثبات مدعایش... 157

‫عدم اعتبار استقرا 157

‫تفاوت حقوق قدیم وجدید. 157

‫تعبیر ویلیام جیمز از بردگی عقل برای احساسات. 159

‫تقسیم‌بندی واقعیات به واقعیات طبیعی و واقعیات نهادی از طرف سرل. 160

‫واقعیات نهادی دارای آثار حقیقی هستند. 161

‫دلیل منطقی بر اینکه اعتباریات آثار واقعی دارند. 161

‫دلیل جامعه‌شناختی بر اینکه اعتباریات آثار واقعی دارند. 162

‫قراردادی بودن واقعیت از نگاه مور 162

‫مقدمه اول: تقسیم جهان به عالم مجردات، مثال و ماده توسط فیلسوفان اسلامی.. 162

‫مقدمه دوم: مشکک بودن مفهوم وجود 163

‫دو راه برای تشخیص مفهوم متواطی و مشکک.. 163

‫متواطی بودن مفهوم وجود از نگاه عرف.. 164

‫فاصله گرفتن فلسفه از فهم عرفی.. 164

‫میزان بهره بردن عوالم سه‌گانه از وجود 164

‫دو نتیجه واقعی مترتب بر قراردادی بودن وجود 166

‫پرسش و پاسخ: 167

جلسه پانزدهم. 170

‫روش احراز صدق و کذب قضایا، مبتنی بر واقع‌گرایی قراردادگرایانه. 170

‫مشکلات احراز صدق و کذب قضایا 170

‫امور شناختنیِ شناخته و شناختنیِ ناشناخته و ناشناختنی.. 171

‫معرفی نظرات در مورد کاندیدای رازها 172

‫سلسله‌مراتب حقایق، به اعتبار سهولت و صعوبت شناخت.. 173

‫انواع معانی تحلیل گزاره‌ها 173

‫تفاوت تحلیل و تعریف گزاره‌ها 173

‫بحثی پیرامون غلط‌اندازی واژه‌ها 174

‫الفاظی که بار معنایی ندارد اما بار عاطفی دارد 175

‫بار معنایی نداشتن الفاظ ارزشی.. 175

‫‫مشکلات جدایی گزاره‌های ناظر به واقع و ناظر به ارزش... 176

‫رابطه بار عاطفی و بار معنایی الفاظ. 176

‫در زبان به غیر از حقیقت مجاز و استعاره و کنایه و ... داریم. 176

‫وجه صعوبت نقد اندیشه‌ها 177

‫نسبت واقع با ارزش چیست؟ 177

‫پرسش و پاسخ: 178

‫جلسه شانزدهم. 181

‫راز 181

‫زیان‌های پرداختن به رازها 183

‫رازها از نظر امام علی (ع) 183

‫نظر بلک مور در مورد راز 184

‫ادامه‌ی بحث تحلیل گزاره‌ها 184

‫انواع گزاره‌های اخباری به اعتبار کارکرد 184

‫قاعده‌ی تیغ اُکام. 185

وجه نام‌گذاری قاعده‌ی دو شقی اُکام به تیغ اُکام. 186

‫جلسه هفدهم. 190

‫چگونگی تفکیک گزاره‌های توصیفی از توصیه‌ای.. 190

‫تقسیم گزاره‌های توصیه‌ای.. 190

‫امکان توصیه غائی به انسان؟! 191

‫نام دیگر توصیه غائی و آلی.. 191

‫گزاره‌های توصیه‌ای روشی و توصیه‌ای ارزشی.. 192

‫عدم استنتاج باید از هست.. 192

‫تفکیک گزاره‌های فهم عرفی و گزاره‌های تخصصی (علمی) 194

‫گزاره‌های ‪common sensical 194

‫تفکیک گزاره‌های دال بر یک واقعیت زبان‌شناختی از گزاره‌های دال بر یک ‫واقعیت فرا زبان‌شناختی.. 196

جلسه هجدهم. 201

‫پنج قسم باید. 201

‫قسم اول: باید امری.. 201

‫توجیه امر کردن. 201

‫تفاوت امر و توصیه. 201

‫اهمیت فاصله بین آمر و مأمور 201

‫قسم دوم: باید اخلاقی.. 202

‫قسم سوم: باید روشی.. 202

‫قسم جهارم: باید حتمی‌الوقوعی.. 203

‫انواع باید حتمی‌الوقوعی.. 203

‫قسم پنجم: باید فلسفی.. 204

‫ارجاع برخی بایدهای بیان‌شده به این 4 باید. 204

‫ملاک‌های تقسیم ارزش‌ها 205

‫1. ارزش ذاتی و غیری.. 205

‫2. ارزش‌های مطلق و نسبی.. 205

‫3. ارزش ابجکتیو و سابجکتیو 206

‫تبیین و توجیه قائل شدن انسان‌ها به ارزشمندی امور 207

‫توجه به تفاوت واژه و مفهوم و موجود خارجی.. 207

‫‫عدم تسری احکام مفاهیم و موجودات خارجی و واژه‌ها به یکدیگر 208

‫موجودات و الفاظ به لحاظ تعریف‌پذیری و تعریف ناپذیری متفاوت‌اند. 208

‫جلسه نوزدهم. 212

‫تعریف.. 212

‫سه نوع معرف: واژه و موجودات خارجی و مفهوم. 212

‫تعریف واژه‌ها 212

‫نتایج تعریف واژه‌ها 212

‫نتیجه اول: تنها گزارشگرانه بودن این تعریف.. 212

‫نتیجه دوم: فهم تاریخی و تجربی صحت‌وسقم این نوع تعریف‌ها 213

‫نتیجه سوم: وابسته به یک کانتکست خاص بودن. 213

‫نتیجه چهارم: تعریف واژه به واژه و عبارت. 214

‫نتیجه‌ی پنجم: فایده تعریف‌های ‪Lexical 214

‫تعریف دوم: تعریف به اشیا خارجی.. 215

‫قابل‌تعریف نبودن اکثر اشیا خارجی.. 215

‫اشیاء خارجی قابل‌تعریف.. 216

‫‫معرفت از راه آشنایی به اشیاء 216

‫تعریف سوم: تعریف مفهومی.. 217

‫توجه به تفاوت تمییز و تمایز در تعریف.. 217

‫کاربرد تفاوت بین تمییز و تمایز در الهیات تنزیهی و تشبیهی.. 218

‫انواع تعریف‌های مفهومی.. 219

‫1. تعریف جنسی و فصلی ارسطویی.. 219

‫پیش‌فرض‌های تعریف جنسی-فصلی.. 219

‫1. ذات انگاری.. 219

‫2. قابل‌شناسایی بودن ذات اشیاء 220

‫جلسه بیستم. 223

‫انواع معانی ذات. 223

‫1. وجود 223

‫2. جوهر فلسفی.. 223

‫3. هر چیزی پیراسته از آنچه در او تطور و دگرگونی پدید می‌آید. 224

‫تفاوت عرض و عرضی.. 224

‫4. خود انسانی.. 225

‫5. موجود 225

‫چرایی قول به ذات‌گرایی توسط ارسطو 226

‫تشابه و تفاوت قول هراکلیت و صدرا پیرامون حرکت جوهری..

The sublimity of evil-A. T. NUYEN -The University of Queensland, Australiaشناسه محصول: 501611
موجود

The sublimity of evil-A. T. NUYEN -The University of Queensland, Australia

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2999تومان

برچسب ها :

The sublimity of evil-A. T. NUYEN -The University of Queensland, Australia

The sublimity of evil-A. T. NUYEN -The University of Queensland, Australia

The sublimity of evil
A. T. NUYEN
The University of Queensland, Australia
There is evil in the world. The killings in Dunblane, Scotland, and Port
Arthur, Australia are two recent examples. In these cases, the evil is
unspeakable. In a reaction that is entirely understandable, though it may
strike some as curious, even irrational, countless people flocked to churches
to participate in memorial services for victims of the killings, services in
which church leaders expectedly spoke of God’s love and care for us all.
There were to be sure the occasional expressions of incredulity, but in the
end all the sermons managed to confirm divine goodness and to exhort a
greater degree of faith. Perhaps by contrast, in countless philosophy classes,
the argument from evil was predictably trotted out and its logical invincibility
was illustrated with the chilling details of the recent horrors. It is far less
likely that students in those philosophy classes were asked to look into
Kant’s philosophy for moral insights in relation to the unspeakable evil that
had occurred. This is perhaps understandable, for Kant’s insights lie buried
deep in probably the most dense and intractable of his works, the Critique
of Judgement and the Religion. In this paper I wish to draw out the relevant
lesson from Kant. I wish to show that Kant, through his discussion of the
sublime, teaches us to stand firm in the face of extreme evil and to see
reflected in it, by the light of pure reason, the goodness that is in us and the
God whose existence cannot be demonstrated by any argument, but who is
very much a part of what we are


جزوه گرامر برای مکالمه زبان انگلیسیشناسه محصول: 501617
موجود

جزوه گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7990تومان

برچسب ها :

جزوه گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی

جزوه گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی

ليست مطالب: صفحه
1. مقدمه مؤلف 8
2. اين جزوه برای چه کسانی مفيد است؟ 10
3. معرفی علائم خاص بکار رفته در جزوه 11
4. ساختار کامل جمله (مرور سريع و ساده گرامرِ اجزای يک جمله) 12
• فاعل
• ضماير فاعلي
• فعل
• قيد مكان
• قيد زمان
• صفت ملكي
• مفعول
• ضماير مفعولي
• صفات ملكي
• افعال كمكي (معين)
The • حرف تعريف
• دو فعليها در جمله
have to و must • تفاوت
5. زمان حال ساده (حاضر ساده) 23
6. كلمات پرسشي يا استفهامي 26
7. زمان حال استمراري 30
8. زمان گذشته ساده 33
36 To Do .9
10 . امري كردن فعل 38
42 Simple future tense : 11 . زمان آينده ساده
12 . ربط دو جمله 44
47 tell & say 13 . دو كلمه
14 . قيود زمان 48
15 . حرف تعريف 50
16 . ضماير ملكي 53
4
17 . حالت اضافي و يا مالكيت دو اسم : 54
به انگليسي 55 « از » 18 . ترجمه
58 Future Continuous Tense « زمان آينده استمراري » .19
61 Sequence of tenses : 20 . تطابق زمانها
62 «Used to » .21
66 Question tag « ضميمه هاي سؤالي » .22
69 Avoid Repatition 23 . جلوگيري از تكرار اسم
71 The additions 24 . جلوگيري از تكرار جمله
73 CAN ???? 25 . در آينده
73 MUST ???? 26 . در آينده
74 WANT ???? 27 . در آينده
76 Some &any .28
29 . ضماير نيمه مجهول 78
30 . دو ملكيتي ها 82
84 possesive forms : 31 . حالات ملكي
85 Putting two sentences together : 32 . ربط دو جمله
33 . جملات دو سؤالي 86
ضماير انعكاسي 87 Reflexive pronouns (self ) .34
89 Here & There .35
92 « it » 36 . بحث
37 . صرف يك فعل در 16 زمان 94
95 « حروف اضافه مكان » .38
39 . حال كامل ( ماضي نقلي ) : 100
گذشته كامل ) 106 ) « ماضي بعيد » .40
41 . آينده كامل استمراري 108
42 . گذشته كامل استمراري 109
111 adjective 43 . صفت
115 The same as .44
118 adverb 45 . قيد
123 intensifiers (very, too, enough) : 46 . كلماتي كه نشان دهنده كميت و مقدار هستند
127 Such .47
129 enough و too 48 . گسترش جمله با
130 «Other» « ديگر » .49
136 Relative Pronouns 50 . ضماير موصولي
5
51 . جملات گذشته حدسي و گذشتة غير واقعي 141
52 . آيندة كامل 145
146 Conditionals 53 . جملات شرطي
149 « والا » Otherwise .54
كاشكي  اي كاش 150 « Wish » .55
151 if 56 . كلمات معادل
151 « It is time » 57 . وقتش است كه
152 IF 58 . حذف
153 Unless .59
154 Would rather .60
156 as if – as though .61
157 « in Case » ( 62 . (مبادا نكنه
158 Both .63
159 active & passive voice : 64 . حالت معلوم و مجهول
• صفت فاعلي
• صفت مفعولي
• مصدر مجهول
• طريقه تبديل يك جمله معلوم به مجهول
• زمان هايي كه قابل تبديل به مجهول هستند
• تبديل يك جمله سئوالي معلوم به سئوالي مجهول
• تبديل يك جمله سئوالي معلوم كه با كلمه پرسشي شروع شده باشد به مجهول
• جاي قيدها در جملات مجهول :
• مجهول كردن جملاتي كه داراي دو مفعول هستند.
• مجهول كردن جمله هايي كه فعل حسي و حركتي دارند.
• مجهول كردن فعل امر
65 . جملات سببي يا وجه سببي : 170
66 . مجهول جملات سببي 171
172 reported speach 67 . نقل قول
173 Indirect speech 68 . نقل قول غير مستقيم
• تبديل يك نقل قول مستقيم خبري به غير مستقيم .
• فعل گزارشگر در نقل قول خبري
• تبديل يك نقل قول مستقيم سئوالي به غير مستقيم
• طريقة تبديل نقل قول مستقيم سئوالي كه با كلمه پرسشي شروع نشده به غير مستقيم:
• طريقه تبديل يك قول مستقيم سئوالي مثل جمله زير به صورت غير مستقيم.
• تبديل نقل قول مستقيم امري به غير مستقيم :
6
• تغيير اصطلاحات زمان و مكان در نقل قول غير مستقيم :
• طريقه تبديل نقل قول مستقيم تعجبي به غير مستقيم :
181 ( gerund ) 69 . اسم مصدر
184 to 70 . فعلهايي كه مي توان بعد از آنها اسم مصدر به كار برد و هم مصدر با


1
logo-samandehi